Intervenční centra

Poskytujeme podporu osobám ohroženým domácím násilím. Společně s Policií ČR a okresními soudy jsme garanty odborné pomoci v případech domácího násilí. (dle zák. č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím).


Pomoc ohroženým osobám realizujeme formou ambulantní, terénní nebo pobytovou na krizovém lůžku. Nabízíme krizovou intervenci, emocionální podporu, sociálně právní a trestně právní poradenství, terapie. Na základě získaných informací vyhodnotíme riziko a případnou eskalaci násilného jednání. Následně sestavíme individuální bezpečnostní plán. Pomůžeme vám vypracovat právní podání. Zprostředkujeme další navazují služby a formy pomoci.