Jste svědkem násilí mezi nejbližšími nebo se vám svěřil
známý, kamarádka?
Zažívají příběhy z našich stránek? Znáte-li ve vašem okolí osobu ohroženou domácím nebo partnerským násilím, podpořte ji v úmyslu problém řešit. Kontaktujte intervenční centrum a získejte rady, jakou pomoc můžete nabídnout vy sám, s čím můžeme pomoci my.Kontakt na nejbližší
intervenční centrum

   POMŮŽEME VÁM