Víme, jak těžké je přiznat si, že vás nejbližší osoba zraňuje.
Vystoupit z kolotoče a vidět, že násilí ve vašem vztahu ubližuje nejen vám, ale i dětem, chce velkou odvahu. Nebojte se promluvit. Násilí není vaše vina. Kontaktujte nejbližší intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.Kontakt na nejbližší
intervenční centrum

   POMŮŽEME VÁM